Volume No. X Issue- I

Sr. Title Author Name Download
1 INDEX
2 COVER PAGE
3 संगणक व संगणकाचा इतिहास व उपयोग श्री. खिल्लारे मारोती आनंदराव
4 व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या भूमिकेचा अभ्यास श्रीमती सिंधू विश्वंम्बर झोडपे
5 COLLABORATIVE DIGITAL REFERENCE SERVICES IN LIBRARIES TO COMBAT POST COVID -19 CHALLENGES Dr. Vilas G. Jadhav
6 संज्ञापन कौशल्य आणि शिक्षक डॉ. परशराम भगीरथ वाघेरे
7 अनुसूचित जमातीच्या विधार्थी वसतिगृहांच्या परिस्थितीचे विश्लेषण श्री. नारायण शंकर चौधरी आणि
डॉ. संजीव सुकदेव पगारे
8 भारतावरील परकिय आक्रमणाच्या काळात मालेगांव तालुक्याचा सहभाग प्रा. डॉ. जी. डी. रूपवते
VISITOR NUMBER

visitor counter
OUR LOCATION
CONTACT US
Address: A/2 Yogeswar Park, Ingale Nagar Jail Road , Behind City Arcked, Nashik road , Nashik , Maharashtra

Phone: +91 9922444833

Email: goeiirj@gmail.com

Website: goeiirj.com