Volume No. X Issue- IV

Sr. Title Author Name Download
1 INDEX
2 COVER PAGE
3 Right To Education New Hope For Children Manoj Jagannath Pekhale And
Dr. P.D. Joshi
4 अनौपचारिक शिक्षणाची आवश्यकता : एक काळाची गरज डॉ. पी. बी. वाघेरे
5 भविष्याभ्यास आणि शिक्षण श्री. अमरदीप अशोक रामराजे
6 प्राचीन काळातील शिल्प कलेचा नमुना मार्कंडा मंदिर समूह: एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थळ डॉ. रामकुमार प्रधान
VISITOR NUMBER

visitor counter
OUR LOCATION
CONTACT US
Address: A/2 Yogeswar Park, Ingale Nagar Jail Road , Behind City Arcked, Nashik road , Nashik , Maharashtra

Phone: +91 9922444833

Email: goeiirj@gmail.com

Website: goeiirj.com