Volume No. VIII Issue- III

Sr. Title Author Name Download
1 INDEX
2 COVER PAGE
3 Post Modernization Of Libraries: Challenges And Opportunities Dr. Shekhar K. Dongre
3 शेतकरी उठावातील क्रांतिकारक : तंट्या भिल्ल प्रा. रामकुमार प्रधान
3 फ्रेडरिक फ्रोबेल श्री. अमरदीप अशोक रामराजे
3 इ. 6 वी ते 10 वी च्या मातृभाषा मराठीच्या पाठ्यपुस्तकातील गाभाघटकांचा अभ्यास डॉ. सूर्यवंशी वैशाली पुंजाराम
VISITOR NUMBER

visitor counter
OUR LOCATION
CONTACT US
Address: A/2 Yogeswar Park, Ingale Nagar Jail Road , Behind City Arcked, Nashik road , Nashik , Maharashtra

Phone: +91 9922444833

Email: goeiirj@gmail.com

Website: goeiirj.com