Volume No. VIII Issue- IV

Sr. Title Author Name Download
1 INDEX
2 COVER PAGE
3 अध्यापक महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना संगणक सहाय्यित अनुदेशन व अध्ययन उपक्रमाचे प्रात्यक्षिक कार्य पूर्ण करतांना येणा-या समस्यांचा अभ्यास. प्रा. धनंजय सूर्यकांत वडमारे
3 पदवी व पदव्युत्तर स्तरावरील प्रशिक्षणार्थ्यांना सहशालेय अनुभव उपक्रमांमध्ये येणाऱ्या समस्या एक अभ्यास डॉ. सूर्यवंशी वैशाली पुंजाराम
3 रवींद्रनाथ टागोर श्री. अमरदीप अशोक रामराजे
VISITOR NUMBER

visitor counter
OUR LOCATION
CONTACT US
Address: A/2 Yogeswar Park, Ingale Nagar Jail Road , Behind City Arcked, Nashik road , Nashik , Maharashtra

Phone: +91 9922444833

Email: goeiirj@gmail.com

Website: goeiirj.com