Volume No. VIII Issue- V

Sr. Title Author Name Download
1 INDEX
2 COVER PAGE
3 समूह संपर्क माध्यमे आणि शिक्षण श्री. अमरदीप अशोक रामराजे
4 शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील विद्यार्थी शिक्षकांना सराव पाठात येणाऱ्या अडचणी एक अभ्यास डॉ. सूर्यवंशी वैशाली पुंजाराम
VISITOR NUMBER

visitor counter
OUR LOCATION
CONTACT US
Address: A/2 Yogeswar Park, Ingale Nagar Jail Road , Behind City Arcked, Nashik road , Nashik , Maharashtra

Phone: +91 9922444833

Email: goeiirj@gmail.com

Website: goeiirj.com